Ajankohtaista

Oriveden keskusta esittää puurakentamisen edistämistä  Oriveden kaupungissa

Puurakentamiselle ei ole Suomessa kannusteita eikä lainsäädännössä velvoitteita, kuinka paljon julkisesta rakentamisesta pitäisi olla puurakentamista. Olemme tässä suhteessa jäljempänä mm. Iso-Britanniaa. Ruotsissa puurakenteisten kerrostalojen suhteellinen osuus on lähes kolminkertainen Suomeen verrattua (Forecon 10.12.2019) Orivesi on HINKU-kunta.

Valtuuston päätöksellä olemme sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Riihitien uusi hirsipäiväkoti on avaus ilmastoystävälliselle rakentamiselle. Oriveden kaupunki on mukana Metsäkeskuksen ja Tampereen yliopiston ”Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla” -hankkeessa, joka jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Oriveden Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Oriveden kaupunki sitoutuu edistämään puurakentamista kaavoituksessaan. Lisäksi kaupungin tulee toimia esimerkkinä omassa rakentamisessaan sekä julkisissa hankinnoissaan.

Orivedellä rakentaminen keskittyy pientaloihin ja kerrostalojenkin kerrosmäärä on maltillinen, joten puurakentaminen soveltuu niihin hyvin.

Puurakentamisen edistämisellä on suuri merkitys kuntamme metsänomistajille sekä lähialueemme sahoille. Puun jalostusarvon nostaminen on tärkeää koko metsäsektorille.

Puuelementtirakentamisen kehittyminen on nopeuttanut paikan päällä tapahtuvaa rakentamista ja siten vähentää kosteusriskejä. Julkiset betonirakennukset ovat viime vuosikymmeninä kärsineet runsaasti kosteudesta johtuvista sisäilmaongelmista.

Puurakentamisen edistämisen puolesta puhuvat sen turvallisuus ja terveellisyys rakennusmateriaalina. Puutalojen paloturvallisuus ja äänieristys ovat yhtä hyvät kuin muillakin rakennusmateriaaleilla. Asukkaat kokevat puutalot terveellisiksi ja turvallisiksi asua. Sekä metsäteollisuus että puuteollisuus lisäävät työpaikkoja kaupunkikeskittymien ulkopuolelle siten lisäten maaseutumaisten alueiden elinvoimaa.

Puu on rakentamismateriaalina betonia ilmasto- ja ympäristöystävällisempää. Puurakennus sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Lisäksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi korostaa ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa.

Orivedellä 17.2.2020 Keskustan valtuustoryhmä:

Marjo Mäkinen-Aakula Jyrki Tuomaala

Matti Koppanen

Timo Raita-aho

Heikki Salomaa

Pekka Tuhkanen